Přejít k hlavnímu obsahu

Horoskop od 25. září: Býci se mají více dotýkat, Raci být chvíli sami

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Kdovíkde se vzalo přesvědčení řady lidí, že jsou pány na planetě Zemi. Jde o velký omyl, který může mít až fatální následky, protože tím, kdo má poslední slovo, vždy byla a je příroda. Člověk bez ní nedokáže dlouho přežít, ona bez člověka ano, a dokonce lépe než s ním. To je dobré uvědomit si a podle toho taky fungovat. Jde zároveň o vaše aktuální téma. Nezapomínejte se chovat ohleduplně a snažte se být vůči životnímu prostředí šetrná. V té souvislosti si odpovězte na následující otázky:

 • Do jaké míry se chovám ekologicky – co dělám pro životní prostředí já osobně?
 • Jak často chodím do přírody a co mi pobyt v ní přináší?

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Sílu doteku často podceňujeme, přitom právě fyzický kontakt je tím, co člověk bytostně potřebuje. Zdaleka nemusí jít pouze o doteky se sexuálním podtextem – zásadní je dotek samotný. Láskyplné obejmutí i něžné pohlazení po vlasech, přátelské poplácání po ramenou nebo stisknutí ruky na znamení, že si rozumíme… Právě taková gesta jsou důkazem, že druhým nejsme lhostejní a že nás podporují. Jde také o vaše téma pro tento týden. Nezapomínejte na léčivou energii, která se v doteku ukrývá, a využívejte ji, kdykoli to jde. Odpovězte si v té souvislosti na následující otázky:

 • Jak často se dotýkám těch, na kterých mi záleží? Objímám je a dávám najevo svou lásku i tímto způsobem?
 • Kdy naposledy mě někdo láskyplně obejmul?

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Každý někdy zažil klopýtnutí a každý zná hořkou chuť nezdaru. Vždycky však můžeme začít znovu, budeme-li opravdu chtít, protože to, co nazýváme neúspěchem, není upadnout, ale zůstat ležet. A ačkoli se to někdy zdá těžké, nebo dokonce nemožné, zdání v tomto případě klame. Jde také o vaše aktuální téma. Nerezignujte na štěstí a pokoušejte se dál. Představte si sebe samu třeba za půl roku, veselou a spokojenou. A za tou představou vykročte, i když vás momentálně bolí nohy. Únava přejde a každým dalším krokem budete silnější. Odpovězte si v té souvislosti na následující otázky:

 • Co se mi naposledy nepovedlo podle mých představ? A jak jsem se k nezdaru postavila?
 • Jaká představa mě žene dál? Kde si přeji být například za rok či dva?

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Chvilkové odloučení nemusí nutně přinášet jen stesk či jiné nepříjemné pocity. Může být naopak užitečné a velmi přínosné, protože umí nabídnout jinou perspektivu a mnohdy i potřebnou objektivitu. Cílená samota často dobře poslouží také k tomu, abychom získali hlubší porozumění a odstup, díky kterému jsme schopni zahlédnout celek a širších souvislostech, co nám při pohledu zblízka unikají. Je to i vaše aktuální téma. Zamyslete se nad tím, zda není na čase na chvíli se stáhnout. Odpovězte si v této souvislosti na následující otázky:

 • Kolik času o samotě si dopřávám, abych měla prostor v klidu si uspořádat myšlenky?
 • Respektují ostatní, pokud chci být sama a nerušena?

Horoskop na září: Berani mají věřit instinktům, Býci nesoudit druhé

elle.cz

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Sebevětší, ale nepřehledná knihovna je méně užitečná než malá, ale dobře uspořádaná, prohlásil německý filozof Arthur Schopenhauer a přidal podobenství s vědomostmi. Můžeme jich nashromáždit obrovské množství, ale pokud si je nezpracujeme, přinesou nám méně užitku než výrazně menší, ale dobře využité množství. Je to i vaše aktuální téma. Zvažte, zda je opravdu nutné pouštět se do něčeho dalšího, když dosud nemáte využité to staré. V té souvislosti najděte odpovědi na tyto otázky:

 • Kdy naposledy jsem se pustila do nějakého studia, zkoumání či objevování nových věcí?
 • Jak dobře uspořádaná je – obrazně řečeno – má knihovna? Umím zužitkovat vše podstatné, co jsem se dosud naučila?

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Lidský život je do jisté míry předurčený. Do vínku jsou nám vloženy určité mantinely, konkrétní podmínky a okolnosti, ve kterých se musíme naučit fungovat. Přesto není dobré donekonečna se vymlouvat na nepřízeň osudu, protože většina z toho, jaký život prožijeme a čeho dosáhneme, leží v našich rukách. Jako lidské bytosti jsme totiž obdařeni svobodnou vůlí a možností rozhodování. Je to i vaše aktuální téma. Přestaňte spílat osudu a převezměte za svůj život plnou zodpovědnost. V té souvislosti najděte odpovědi na následující otázky:  

 • Kdo, co, nebo jaké okolnosti mi brání žít život, o který stojím?
 • Co za těžké rozhodnutí jsem v poslední době musela udělat?

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Každý vztah mezi dvěma lidmi je charakterizován mírou důvěrnosti, kterou zachovává. Svěří-li nám druhý tajemství, automaticky očekává, že vyřčená slova zůstanou jen mezi námi. A přestože to může být někdy lákavé či probouzet někde uvnitř pocit, že je třeba podělit se o získané informace s někým dalším, udržet jazyk za zuby je známkou silné povahy. Je to i vaše momentální téma. Nezapomínejte na význam tajemství a ctěte důvěrnost sdělení. Odpovězte si v této souvislosti na následující otázky:

 • Čí tajemství znám a jak se k získaným informacím stavím? Dokážu zachovat mlčenlivost?
 • Kdo naopak zná nějaké moje tajemství? Důvěřuji dotyčnému dostatečně?

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Čas je tím, co lidé v moderním světě často nemají. Stěžují si na jeho nedostatek a fungují pod věčným tlakem, který si ale mnohdy sami utvářejí. Od rána myslí na odpoledne, odpoledne zase na večer a v hlavě přepočítávají, co všechno nejspíš nestihnou. Pro samý shon ale žijí ve zvláštním vakuu; přítomnost prakticky nevnímají, protože se jejich myšlenky soustřeďují na budoucnost, tedy na to, co ještě nenastalo. Pohybují se v chaosu a chybí jim pevné ukotvení. Je to i vaše aktuální téma. Odpovězte si v té souvislosti na následující otázky:

 • Jak často během dne řeknu větu, že nestíhám?
 • Co hezkého jsem dnes zažila a byla v tu chvíli plně přítomna v okamžiku tadyateď?

Velký horoskop pro znamení Panny

elle.cz

Střelec (23. 11. – 21. 12.)                                                                      

Být v souladu s druhými je jeden z atributů spokojeného života. Přejeme si být v jednotě se svým okolím bez zbytečných konfliktů a hádek, co nikam nevedou. Chceme postupovat společným směrem a toužíme, aby ostatní naši přítomnost vítali. Občas přizpůsobíme tempo pomalejším, abychom nevyčnívali, anebo se urputně snažíme udržet krok s rychlejšími. Do určité míry je to v pořádku, ale jen do chvíle, než začneme ztrácet sami sebe. Je to i vaše téma pro nadcházející týden. Nedovolte, abyste kvůli neustálému přizpůsobování nepřišla o svou autenticitu. Odpovězte si v té souvislosti na tyto otázky:

 • Nakolik samu sebe vnímám jako originální bytost?
 • V čem především se cítím silná? A dokážu své schopnosti dobře uplatnit?

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Život je jako divadlo o mnoha hercích, originálních maskách, rafinovaných převlecích a řadě dějstvích. Hrajeme své role, někdy pečlivě připravené, jindy s notnou dávkou improvizace. Býváme konfrontováni s nespočtem situací a setkáváme se s nejrůznějšími formami manipulace. Občas jsme naopak my tím, kdo má tendence ovlivňovat děj ve svůj prospěch, ať jde o jakoukoli formu. Je to i vaše téma pro nadcházející týden. Jednejte vždy čestně a zůstaňte věrni základním morálním hodnotám. V té souvislosti si odpovězte na tyto otázky:

 • Jakou roli momentálně hraju? Vystupuji jen sama za sebe?
 • Mám kolem sebe někoho, kdo často manipuluje lidmi a okolnostmi, aniž by řešil dopad na ostatní či morálku?

Vodnář 21. 1.20. 2.)

Stanovit si cíl, rozhodnout se, na co zaměřit své úsilí, a od svého rozhodnutí neuhnout je skvělé. Ale jen v případě, kdy jsou výsledky naší snahy po nějaké době viditelné. V opačném případě vyvstává otázka, nakolik bylo naše rozhodnutí správné, přesněji řečeno nakolik je pro nás cíl, pro který jsme se rozhodli, reálně dosažitelný. Je to i vaše momentální téma. Nedaří-li se vám dlouhodobě posunout výsledky svého úsilí blíž stanovému čili, možná je načase přehodnotit záměr či cestu k němu. V té souvislosti si odpovězte na následující otázky:

 • Oč momentálně usiluji, jaký je můj cíl?
 • Co obvykle dělám v případě, kdy se mi dlouhodobě něco nedaří?

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Možná neexistuje žádné správně nebo špatně. Když oči dvou různých lidí vidí stejnou věc, může se jejich vnímání od sebe až diametrálně lišit. Proto nikdy nelze objektivně určit pravdu; každý člověk má tu svou, kterou je třeba respektovat. To však nutně neznamená souhlasit. Jde také o vaše aktuální téma. Nenuťte druhého, aby se na věci díval vašima očima, a dopřejte mu jeho vlastní názor a prostor. Má na něj právo stejně jako vy. V té souvislosti si odpovězte na následující otázky:

 • Co cítím v okamžiku, kdy zjistím, že mně velmi blízký člověk má na něco (pro mě) důležitého zcela odlišný názor?
 • Nakolik mě mé okolí respektuje? Cítím podporu?

Proč vám astrologie řídí život aneb co se skutečně skrývá ve hvězdách

elle.cz

Zdroj: autorský článek