Přejít k hlavnímu obsahu

Horoskop od 12. června: Lvi budou přemýšlet o chování, Váhy o štěstí

Beran (21. 3. - 20. 4.)

Peníze a zase peníze… Téma, které nás jen málokdy ponechá v klidu. V současném západním světě se bez peněz žije jen velmi těžko – prakticky je to nemožné. Na druhé straně bychom se měli mít na pozoru, abychom nepodlehli všeobecné honbě za nimi, a zůstali sami v sobě pevní navzdory okolnostem. Nenechte se zaslepit všudypřítomnou touhou po materiálních jistotách a věnujte dostatek času také osobnímu rozvoji. Jde o tu zdaleka nejlepší investici. Seberozvoj je i vaše aktuální téma. V té souvislosti se zamyslete nad následujícími otázkami:

 • Jakou knihu mám zrovna rozečtenou – a čtu vůbec?
 • Navštívila jsem někdy seberozvojový seminář, přečetla knihu na toto téma, hovořila s někým o duchovních záležitostech? Jak se k těmto tématům stavím a proč?

Býk (21. 4. - 21. 5.)

Celek složený z několika částí je mocnější než části samotné. Jednota – ať je řeč o čemkoli – je důležitá. Otevírá mnohé dveře, a především možnosti. Spojenectví více lidí, myšlenek i sil má výrazně větší šanci na prosazení a lepší potenciál dlouhodobého úspěchu. Vzájemné propojení je přínosné i v rámci řešení nejrůznějších problémů – pohled z více stran obvykle bývá efektivní. Na to je dobré nezapomínat, zejména pokud se zabýváme něčím zásadním. Propojení s druhými i se sebou sama je i vaše současné téma. V této souvislosti se zamyslete nad těmito otázkami:

 • Souhlasím s tvrzením, že v jednotě je síla? A zažila jsem už někdy situaci, která to potvrzuje?
 • Cítím propojení se sebou sama – a jak se to projevuje navenek?

Blíženci (22. 5. - 21. 6.)

Vzdělání je důležité, samo o sobě však nestačí. K tomu, abychom dokázali fungovat, potřebujeme vědět, jak naučené věci uplatnit v životě. Teorie je skvělým základem pro praxi, kterou je vždy třeba získat, ať je řeč o jakékoli oblasti. V této souvislosti je dobré uvědomit si, že bez chyb se neobejdeme. Právě jejich prostřednictvím totiž můžeme objevit „trhliny“ mezi naučeným a reálně praktikovaným, a vyplnit je zkušeností. Ta je nepřenosná a nenahraditelná. Teorie versus praxe je i vaše aktuální téma. Zamyslete se nad ním a odpovězte si na následující otázky:

 • Řekla bych o sobě, že jsem spíš teoretik než praktik? Anebo je poměr slov a činů vyrovnaný?
 • Jak se cítím, když kvůli malé nebo žádné zkušenosti udělám chybu? Stydím se, je mi to nepříjemné, nebo jsem k sobě tolerantní, protože chybuje každý?

Rak (22. 6. - 22. 7.)

Život, abychom jej mohli prožít podle svých představ, vyžaduje smělost. Vědomí sebe sama je zásadní, stejně jako odvaha stát si za svými názory a kroky. Nenechat se zmást ani zastrašit, nedovolit okolnostem manipulovat námi prostřednictvím strachu… Psychická síla hraje v této souvislosti významnou roli, důležité však je mít také silné tělo. Kombinace obojího dává netušený potenciál a naději, že se udržíme nad hladinou, ať se stane cokoli. Síla se vším, co k ní patří, je i vaše téma pro následující dny. Zamyslete se a najděte odpovědi na tyto otázky:

 • Řekla bych o sobě, že jsem silný člověk? A v čem tkví má síla především?
 • Je má síla vyvážená – jsem pevná ve svých postojích a také fyzicky jsem fit?
Mohlo by se vám líbit

Posvátný indický horoskop: Poznejte svou karmu a to, co o vás vypovídá

Indové věří, že hvězdná znamení ovlivňují nejen charakter, ale celkovou osobnost člověka. Přestože jejich astrologie je stará více než 5000 let, inspiruje dodnes. Najděte si své znamení a zjistěte, co vás čeká.
elle.cz

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Stejně jako strom potřebuje mít kořeny zapuštěné hluboko v zemi, také člověk musí mít pevný základ pro to, aby mohl růst. Startovní čáru má každý jinou; vyrůstáme v různém prostředí i podmínkách, formují nás odlišní rodiče, výchovné principy i osobní zkušenosti každého ze zúčastněných. Zásadní pro náš dobrý vývoj je, abychom si vzali to nejlepší pro sebe a ostatní nechali být. Program, který je v nás uložený, můžeme kdykoli změnit, budeme-li opravdu chtít. Schémata chování jsou i vaším aktuálním tématem. V té souvislosti se zamyslete nad následujícími otázkami:

 • Jak výrazně cítím ve svém současném životě vliv prostředí, z něhož pocházím?
 • Jak s odstupem času vnímám své dětství a rodiče? Dokážu je například teď lépe pochopit?

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Velkým tématem současnosti je seberozvoj. Snažíme se „nezamrznout“ ve svém životě a situacích, toužíme posunout se dál a stát se lepším člověkem. Je ale třeba ohlídat si, aby se z dobrého úmyslu nestalo dogma. Ne vždy a za každou cenu je nutné usilovat o změnu. Transformace sice nepřichází sama od sebe, nedá se však ani vynutit či vymyslet. Přichází v pravý čas a za podmínek, které ji umožňují. Na to nezapomínejte především během nadcházejících dnů, které vás s tématem budou konfrontovat. V té souvislosti si odpovězte na tyto otázky:

 • Stalo se mi už někdy, že jsem natolik usilovala o změnu a progres, že jsem to svým chtěním pokazila?
 • Když slyším slovo dogma, co ve mně probouzí? A mám s dogmatismem nějakou osobní zkušenost?

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

K tomu, abychom si užívali štěstí, nepotřebujeme svolení druhých, a mnohdy ani jejich přítomnost. Štěstí je pocit pramenící zevnitř, o kterém nemusíme složitě přemýšlet, chystat se na něj nebo se někoho doprošovat – nikdo nám ho nevezme, ale ani nedá. Bolestí současné doby je skutečnost, že jsme si zvykli štěstí odkládat na později a používat v souvislosti s ním slůvka nebo kdyby(až zhubnu, kdybych měla lepší podmínky). Jenomže číslo na váze, nové boty nebo přívětivější rodiče nejsou tím, co nám štěstí zaručí. Pocit štěstí je i vaše aktuální téma. V té souvislosti si odpovězte na následující otázky:

 • Existuje něco, čím podmiňuji své štěstí?
 • Řekla bych o sobě, že jsem šťastný člověk?

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Ve zdravém těle zdravý duch, říká se. Platí to samozřejmě také opačně, protože bez jednoho není druhé. Péče o tělo je však zároveň často vnímána jako zbytečný luxus. Masáže, kosmetika, sauna, relax na fyzické úrovni u mnohých vyvolávají pocit marnivosti. Jenomže tělo je zároveň domovem naší duše, posvátným chrámem, bez kterého by pobyt na zemi v naší současné formě nebyl možný. Proto je nutné přistupovat k němu s velkou zodpovědností, vážit si ho a naslouchat mu. Fyzično je stejně důležité jako duševno. Tělo je i vaše současné téma. V té souvislosti si odpovězte na následující otázky:

 • Jak velkou péči svému tělu věnuji? Starám se o sebe smysluplně?
 • Nepřeháním to naopak a nevěnuji tělu přílišnou pozornost na úkor osobního rozvoje?
Mohlo by se vám líbit

Indiánský horoskop: Odhalte, jaké zvíře v sobě ukrýváte

Horoskop podle indiánských znamení přináší tradiční popis vlastností, zaměřuje se ale také na oblast práce, vztahů a na silné a slabé stránky osobnosti.
elle.cz

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Život s jeho zákonitostmi bývá pestrý, nepředvídatelný a mnohdy složitý. Jeho složitost je ovšem často jen zdánlivá, protože některé věci komplikujeme víc, než je třeba. Hledáme háčky tam, kde nejsou, anebo si ztěžujeme život tím, že jdeme sami proti sobě. Nedáme na signály, které nám vysílá duše, předstíráme, že neslyšíme. Věci, co mají skončit, nechceme propustit, a nesmyslně lpíme na něčem, co už nepřináší užitek, nebo nám dokonce škodí. Jde zároveň o vaše téma pro nadcházející dny. V té souvislosti si odpovězte na tyto otázky:

 • Existuje v mém životě něco, na čem až nesmyslně lpím a proč?
 • Zažila jsem už situaci, kdy mi něco vyloženě škodilo, a já i přesto dál pokračovala v zajetých kolejích? A jak to dopadlo – vyvázla jsem a poučila se?

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Někdy nás život zavede do situací, s nimiž si nevíme rady. Ani jedno řešení, které nás napadá, není v souladu s představou, co jsme si vytvořili, nebo jsou naopak všechny varianty lákavé. Přešlapujeme na místě, neschopni pokračovat. V takových chvílích bývá dobré zapojit laterální myšlení a cestu hledat kreativně. Vykročit z existujících modelů a pokusit se na problém podívat ještě i jiným, „bočním“ způsobem. Důležité je nelpět na výsledku a hledání dočasně odsunout na druhou kolej. Jde také o vaše aktuální téma. V té souvislosti si odpovězte na následující otázky:

 • Jak často se mi v životě stává, že si vůbec nevím rady? A jak takovou situaci řeším?
 • Zažila jsem už někdy, že se řešení problému ukázalo až v okamžiku, kdy jsem svou pozornost přesunula jinam?

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

Sny jsou stále neprobádaný terén. Jedni v nich nevidí nic jiného než střípky zážitků a událostí, jiní sny považují za poselství odjinud, ze světa nevědomí, z lidského nitra. Ať tak nebo jinak, jedno je jisté: sny se nám zdají a každý je v noci pravidelně zažívá. Samostatnou kapitolou na toto téma jsou sny věštecké, umožňující nahlédnout do budoucnosti. Ani tady se lidé na jejich relevantnosti neshodnou, vy se však tentokrát zkuste na své sny zaměřit. A ačkoli třeba pochybujete, protentokrát připusťte, že v nich můžete najít nějaký osobní vzkaz. V té souvislosti se zamyslete nad následujícími otázkami:

 • Jak se stavím ke snům – souhlasím s tím, že mohou mít i nějaký zvláštní význam?
 • Mám sama zkušenost s trochu „jiným“ druhem snů?

Ryby (21. 2. – 20. 3.)  

Jsou příjemná i méně radostná období, která se v pravidelně nepravidelných cyklech opakují. Přirozeně si užíváme ta první a přejeme si, aby trvala co nejdéle. V čase, kdy se daří, je však velmi důležité vědomí, že euforie je jen dočasná. Užívejme si štěstí naplno, radujme se do sytosti, nezapomínejme ale na to, že kdykoli může přijít zvrat. Také vy máte před sebou velmi hezké dny. Čerpejte z nich a uložte si tyto pocity jako motivaci pro období, kdy se tolik dařit nebude. V té souvislosti si odpovězte na následující otázky:

 • Jak šťastné období momentálně prožívám? A dokážu si udržet pokoru?
 • Kdy naposledy jsem potřebovala motivaci a neuměla ji najít? A jak to nakonec dopadlo?

autorský článek