Horoskop od 29. května: Štíři mají být odvážní, Panny přiznat slabiny

Beran (21. 3. - 20. 4.)

V životě opakovaně přicházejí situace, které od nás vyžadují rozhodování. Některá rozhodnutí jsou důležitá, jiná jen málo podstatná, spojená s obyčejnými věcmi, s nimiž se denně potýkáme. Na ta zásadní je dobré nespěchat a nechat si vše podstatné ještě párkrát projít hlavou, než s tím vyjdeme ven. Nadcházející týden se právě s tímto tématem setkáte. Dejte pozor, abyste nejednala v afektu a neučinila zbrklé rozhodnutí, které už nepůjde vzít zpět. V té souvislosti se zamyslete nad následujícími otázkami:

 • Na základě čeho se rozhoduji – převládá logika, nebo pocity?
 • Vybaví se mi nějaké mé rozhodnutí, kterého jsem později litovala? A co jsem si z té zkušenosti odnesla?

Býk (21. 4. - 21. 5.)

Mysl je úzce spojena s fyzičnem a pochroumaná psychika může nepěkně zamávat s naší tělesnou schránkou. Necítíme-li se v pohodě, zažíváme stres a jsme vykolejení ze svého obvyklého rozpoložení, pocítí to každá buňka našeho těla. Trvá-li stav příliš dlouho, ke slovu se může dostat psychosomatika, následně lékaři a léky. Základ úspěchu ovšem spočívá v odhalení příčiny, nikoli v odstraňování symptomů. Psychosomatika je i vaše momentální téma. V této souvislosti se zamyslete nad těmito otázkami:

 • Kde v těle momentálně cítím napětí? Dokážu rozpoznat, s čím souvisí?
 • Stalo se mi už někdy, že jsem zaznamenala jasnou souvislost mezi špatným psychickým stavem a fyzickou bolestí? Co konkrétně to bylo a jak se potíže vyřešily?

Blíženci (22. 5. - 21. 6.)

Každý z nás má v sobě démona, temnou stránku, kterou potřebuje především pochopit. Strachy, jenž nás blokují, i přesvědčení, díky kterým se nedokážeme posunout dál – to všechno je naší obvyklou součástí. A přestože právě o tohle nestojíme, často nejsme schopni s tím cokoli udělat. Překonávání strachů a průnik do vlastní temnoty je i vaše současné téma. Otevřete dveře a posviťte si na osazenstvo místnosti, do které obvykle vůbec nevstupujete. Možná není zdaleka tak hrozné, jak jste předpokládala. V té souvislosti se zamyslete nad těmito otázkami:

 • Čeho se v životě nejvíc bojím a proč?
 • Vybavím si nějakou situaci, kdy jsem překonala svůj strach, abych nakonec zjistila, že jsem se obávala zbytečně?

Rak (22. 6. - 22. 7.)

Hezkých dnů je čím dál víc a většina z nás se těší na léto. Dobrodružství, které s ním mnohdy míváme spojeno, nás láká a vyzývá k opuštění starého, k objevování nových obzorů i možností. Ať už doslova, nebo v přeneseném slova smyslu, nastává čas intenzivnějšího plánování. Přesto není nutné, a mnohdy ani žádoucí, dívat se příliš dopředu. Důležité je užívat si průběh cesty, znát svůj směr, ale počítat s tím, že cíl, do něhož nakonec dojdeme, se může i velmi lišit od toho, který jsme si na počátku vytyčili. Plán versus realita je i vaše aktuální téma. V té souvislosti se zamyslete nad následujícími otázkami:

 • Jsem spokojená s tím, kam jsem dosud došla? A jak se mi líbil průběh té cesty?
 • Nelpím příliš na tom, co jsem si stanovila – nejsem nezdravě umanutá?

Vídáte často stejná čísla? Jsou to poselství Andělů, co vás ochraňují

elle.cz

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Spontánní jednání je za určitých okolností přitažlivé, protože dává pocítit jistý druh svobody. Bez zvláštního přemýšlení se pro něco rozhodneme, něco uděláme, řekneme, slíbíme… Lidé, kteří jednají spontánně mají punc určité výjimečnosti, na druhé straně jsou mnohdy pro okolí i sami pro sebe nebezpeční. Někdy je namístě spíše rozvážnost a opatrnost než vášeň a bezhlavost. Jde samozřejmě vždy o konkrétní situaci, což je momentálně i vaše téma. Mějte se na pozoru sama před sebou, ať neuděláte něco, čeho byste později litovala. V té souvislosti se zamyslete nad následujícími otázkami:

 • Myslím si, že jsem spíše spontánní, nebo naopak rozvážný člověk?
 • Kdy se mi spontánní jednání vyplatilo, a kdy naopak nebylo vůbec přínosné?

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Jednou z přirozených lidských vlastností je neustálá potřeba rozvíjet své schopnosti a silné stránky, abychom mohli plně využít svůj potenciál a realizovat vytyčené cíle. Do každé situace a problému, jemuž čelíme, vnášíme následně unikátní směs osobitých přístupů a dovedností. Občas je také užitečné zaměřit se na své slabší stránky. Uvědoměnísivlastníchslabin je často klíčovým krokem k tomu, abychom se s obtížnou dynamikou té či oné situace vypořádali. Je to i vaše téma pro nadcházející týden. V té souvislosti si odpovězte na tyto otázky:

 • Jaké kvality mohu u sebe vyzdvihnout – a využívám je dostatečně?
 • Znám i své slabé stránky a dokážu je otevřeně přiznat?

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Zůstat ženou v původním slova smyslu může být v současném nastavení společnosti složité. Jemnost a křehkost mnohdy střídá tvrdost a neústupnost, přirozený sklon pečovat zase necitlivost. Ženská energie je však od základu jiná než mužská; má daleko snadnější přístup do říše intuice, je empatická a citlivá, nikoli však slabá. Naopak. Žena by však svým elementárním nastavením měla spíše ovlivňovat než nařizovat, utěšovat než peskovat a důvěřovat nežli zpochybňovat. Ženskápodstata je i vaše aktuální téma. V té souvislosti si odpovězte na následující otázky:

 • Jak často si uvědomuji svou ženskost – dokážu se bez potíží nacítit na svou jemnou podstatu?
 • V jakém oblečení se cítím lépe – jsou to kalhoty, nebo šaty a sukně? A z jakého důvodu?

Štír (24. 10. - 22. 11.)

V životě se často bojíme; možná častěji, než se radujeme. Strachujeme se a mnohdy si pro samotnou obavu, že šťastné okamžiky skončí, nedokážeme plně vychutnat to hezké, co zrovna prožíváme. Není dobré nechat se manipulovat vlastním strachem, přestože je jasné, že k životu patří i konce. Uleví se nám, pokud tuto zákonitost přijmeme; nebudeme následně řešit obavy ze ztrát a budeme si moci lépe vychutnat svou momentální radost. Strach ze ztráty je i vaše aktuální téma. V té souvislosti si odpovězte na následující otázky:

 • Uvědomuji si plně životní zákonitosti a proměnlivost jednotlivých cyklů? Jaké pocity to ve mně vzbuzuje?
 • Jaké ztráty se momentálně nejvíc bojím a proč?

Romský horoskop: Objevte svůj symbol a poodhalte budoucnost

elle.cz

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Ať se nám to líbí, nebo ne, náš život je do značné míry formován rodinou – matkou, otcem a sociálním prostředím, z něhož pocházíme. Jsou to naše kořeny, bez kterých bychom se cítili neukotvení, neúplní. Nemusíme (a ani bychom neměli) ulpívat v minulosti a řídit se tím, co nám rodiče vštípili do hlavy. Zásadní je pochopit své dětství a minulost a odnést si z ní to nejlepší i v případě, že nešlo o šťastné období. Vždyť to, že jsme překonali mnohá úskalí, nám dalo výhodu zkušenosti a síly zvednout se a jít dál. Původní rodina je i vaše momentální téma. V té souvislosti si odpovězte na následující otázky:

 • Jakým jedním slovem bych charakterizovala své dětství?
 • Jak moc mě má původní rodina dodnes ovlivňuje? A vyhovuje mi to tak?

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Moderní svět je hektický a není snadné vymanit se všeobecnému spěchu. Skáčeme od jedné činnosti ke druhé, nestíháme, jsme ve stresu. Pokud se však nezastavíme a nedopřejeme si prostor také k odpočinku, přemýšlení a meditaci, dříve či později to odnese naše psychika. Staneme se slabšími, zranitelnějšími… V té souvislosti je dobré uvědomit si, že vnitřní klid jednoznačně vede k vnější síle a odolnosti. Zamyšlení nad mírou psychické zátěže a následná harmonizace je i vaše téma pro nadcházející dny. Zkuste si odpovědět na následující otázky:

 • Cítím se být často ve stresu – a vnímám, nakolik je to pro mou psychiku zatěžující?
 • Jak často si dopřávám čas pro sebe – a myslím si, že to stačí?

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

Jsou mezi námi lidé, kteří věří v nezvratnost osudu. Existují však i ti, co jej považují za pouhé alibi, jimiž si někteří omlouvají svou neschopnost. Nikdo přesně neví, jak to doopravdy je; co však lze považovat za nesporné, je fakt, že máme svobodnou vůli a můžeme se rozhodovat podle svých přesvědčení. To mnohdy vyžaduje velkou odvahu a psychickou odolnost, protože ne vždy se naše kroky setkají s přijetím okolí. V tu chvíli je důležité znát své silné stránky i zdroje, ke kterým se můžeme uchýlit a opřít se o ně v případě potřeby: dobré přátele, partnera, rodinu… Odvaha je i téma, se kterým budete konfrontována během nadcházejících dnů. V té souvislosti se zamyslete nad těmito otázkami:

 • Považuji se za odvážného člověka, nebo se raději držím při zdi, protože nechci budit pozornost? A vyhovuje mi to tak?
 • Jsou v mém životě lidé, na které se mohu v případě nouze obrátit, a vím, že udělají maximum, aby mi pomohli?

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Radost by měla být jednou ze základních ingrediencí lidské existence a pravidelnou součástí našich dnů. Vždyť dělat cokoli pozitivního bez radosti jde jen sotva… Radost je zdrojem energie, která nás žene kupředu, proto je velmi důležité pochopit, co nás v životě činí šťastnými, a využít tuto sílu k realizaci svých snů. Neméně důležité je ovšem umět poznat rozdíl mezi radostí a požitkářstvím, mezi milováním a bezohledným chtíčem. Radost je také tématem, se kterým vás budou konfrontovat nadcházející dny. V té souvislosti si odpovězte na tyto otázky:

 • Co mi v poslední době udělalo opravdu radost?
 • Která činnost mě naplňuje radostí a dodává energii i v náročnějších okamžicích?

autorský článek, inspirace kartami Psycards