Jste magnetem na psychopaty? Necílí jen na slabé ženy

Karmický partner nebo spřízněná duše: Jedno je výzva, druhé zázrak

elle.cz

Vysoce empatické ženy 

Psychopati, sociopati či narcisté mívají velmi nízkou až nulovou empatii. Nezajímají je pocity ostatních, jen jejich vlastní. Naopak jejich „oběťmi“ jsou často vysoce empatické a emocionálně citlivé ženy. Psychopati milují typy žen, které se rozpláčou nad dojemným videem, či například pomáhají v ošetřovatelství. Díky jejich péči a dobrotivé povaze se totiž tak snadno nevzdají poté, co psychopat začne projevovat své znepokojivé chování. Většina žen by muže, který jí opakovaně lže, nebo je na ni dokonce hrubý a agresivní, okamžitě opustila. Jenže vysoce empatická žena může nabýt dojmu, že může psychopata „zachránit“ nebo mu pomoci. Vztah tedy nevzdává a dostává se do spárů psychopata stále více. 

Pečovatelky

Ženy, které vyrůstaly v problematické rodině, se mohly v minulosti starat o rodiče alkoholiky či své sourozence. V dospělosti pak mají tendenci v péči o ostatní pokračovat, proto se často hlásí jako dobrovolnice v různých charitativních organizacích, nebo si zvolí zaměstnání, ve kterém se mohou o někoho starat. Některé ženy si pak nedokážou představit, že by neměly nikoho, o koho by se staraly. Často se tak stanou oběťmi psychopata, který se v podstatě ani nesnaží své negativní chování nějak skrýt. Žena ho totiž omlouvá, nebo dokonce svaluje vinu za jeho jednání na sebe.

Vztahy, hádky, nevěry? To všechno ovlivňují naše geny

elle.cz

Starší ženy

V době, kdy již žena za svůj život nashromáždila nějaký majetek a úspory, nebo získala vysoký kariérní post, se může stát terčem psychopata. Psychopati často cílí na ovdovělé či rozvedené ženy, které jsou zlomené a v charismatickém protějšku vidí druhou šanci na lásku. Pokud se u ženy blíží konec plodného věku, může potlačit své instinkty a zdravý rozum, aby nepromeškala svou šanci stát se matkou. Lepší je se však zamyslet, s kým chce přivést na svět svého potomka a čí geny by měl nést.

Úspěšné a extrovertní ženy

To, že psychopatovi podlehne jen křehká dívka, je jakýmsi zažitým stereotypem. Psychopati i sociopati jsou totiž charismatičtí, sebevědomí a nebojí se oslovit ani úspěšnou ženu. Extrovertní žena pak může mít pocit, že poznala muže svých snů, zatímco na ostatní muže se bude dívat jako na slabochy. Takové ženy mívají často pocit, že mají situaci pod kontrolou, i když se z jejich partnera začíná klubat agresivní a sobecký narcista, který ji omezuje čím dál tím více. Jenže žena se pokouší nad partnerem vyhrát, což ji udržuje ve vztahu déle, než by měla být. S psychopatem totiž ve vztahu vyhrát nelze.

Ženy se skvělým vztahem k otci

Ženy z dysfunkčních rodin, kde mohlo docházet k násilí či dokonce zneužívání, bývají často snadnou kořistí psychopata. Jenže i ženy, které prožily šťastné dětství a vycházejí báječně se svým otcem, by se měly mít na pozoru. Láskyplný vztah s otcem totiž může narušit jejich vnímání mužů a mohou mít problém uvěřit, že se v jejich okolí skutečně vyskytuje takto špatný muž – psychopat.

 

Zdroje: SheKnows, Huffpost