Jóga a mindfulness? Praktikujte obojí dohromady

Jógová praxe je významná svou filozofií, fyzickým cvičením, dechovými technikami a meditací. Jógové ásany, tedy pozice, posilují svaly a zlepšují flexibilitu. V józe klademe důraz na spojení dechu s pohybem, což pomáhá vytvořit harmonii mezi tělem a myslí. Dechová cvičení pomáhají utišit mysl, snížit úzkost a stres.

Vědomě teď a tady

Mindfulness, neboli plné vědomí, je stav, ve kterém jsme plně přítomni v daném okamžiku bez jakéhokoliv souzení. Mindfulness stavu můžeme dosáhnout pomocí meditace a dechového cvičení. Mindfulness nás učí uvědomovat si vlastní myšlenky, emoce a pocity bez toho, aniž bychom se jimi nechali unášet. Konec overthinkingu! Mindfulness nám pomáhá získat lepší kontrolu nad našimi reakcemi a rozhodnutími, což vede k většímu pocitu klidu a hlavně štěstí. Zamysleli jste se někdy nad tím, že naše reakce na přicházející podněty ovlivňují naši budoucnost?

Synergické spojení jógy a mindfulness

Spojení jógy a mindfulness je jakousi synergií, která nám přináší řadu pozitivních účinků. Pravidelná praxe této kombinace zlepšuje fyzickou kondici, posiluje imunitní systém a energii. Snížení stresu, úzkosti, lepší spánek a celková kvalita života, přesně na tomto můžeme díky józe a mindfulness pracovat. Jógu a mindfulness můžeme používat jako nástroje, které nám pomohou dosáhnout vlastního cíle. Ať už je to spojení se sami se sebou či se svým okolím, vnímání radosti všedních dní nebo vnímání vlastních hodnot, od kterých se možná v dennodenním spěchu odpojujeme.

Od stresu a negativních emocí vám pomůže jóga. Naučte se účinné cviky

elle.cz

Tipy na jógové pozice, kterými cvičíte nejen tělo, ale i mindfulness

Tři jednoduché pozice, které jsou skvělou volbou pro propojení jógy a mindfulness? Tady jsou. Všechny tyto pozice pomáhají vnímat přítomné okamžiky a máme díky nim prostor se soustředit na dech. Při praktikování těchto pozic si dejte čas i prostor na pozorování myšlenek a pocitů. Přijměte s pokorou to, co právě prožíváte.

1. Pozice hory

Tato pozice je základní pozicí jógy, která hladí mysl a zastavuje veškerý spěch. Díky této pozici máme šanci si uvědomit, jak moc pevnou půdu pod nohama cítíme. Postavte se vzpřímeně s nohama na šířku boků, paže uvolněte podél těla, ramena s výdechem posíláme od uší dolů a nádech nás vytahuje vždy vzhůru za korunou hlavy. Zavřete oči a přesuňte pozornost ke svému dechu. Jak moc stabilní a pevní se cítíte? Jako hora, nebo jako tenká větev v silném větru?

2. Pozice stromu

Pozice stromu posiluje nohy a zlepšuje rovnováhu. Kořeny rovnováhy se rodí v klidu naší mysli. V této ásaně můžete pracovat na umění se soustředit na přítomný okamžik. Postavte se na jednu nohu, chodidlem druhé nohy se opřete o vnitřní stranu stehna stojné nohy. Tlačte stehnem a chodidlem proti sobě a zároveň se s nádechy vytahujte za korunou hlavy. Spojte dlaně a palci se dotkněte hrudní kosti – vnímáte tep vašeho srdce? Soustřeďte se na svůj dech a pevnost těla.

4. Šavásana

Šavásana je nejdůležitější pozicí každé jógové praxe. Jedná se o pozici hluboké relaxace a meditace. Lehněte si na záda, nohy rozkročte od sebe na šířku podložky, paže volně vedle těla s dlaněmi obrácenými vzhůru. Nechte tělo a mysl volně plynout a jen tak být. Soustřeďte se na každý nádech, výdech a vnímání přítomného okamžiku.

Aby záda nebolela. Jógové pozice pro zdravá záda

elle.cz

Zdroj: autorský článek