Přivítejte jaro jógou. Probuďte své tělo a najděte svou rovnováhu

Jóga nám nabízí mnoho nástrojů k dosažení a udržení rovnováhy. Rovnováha je v józe často skloňovaným pojmem, nabízí se tedy otázka, co to rovnováha vlastně je? Rovnováha má v józe několik rovin, dotýká se fyzické, mentální a duchovní stránky. K dosažení rovnováhy v józe je tedy důležité propojit všechny tyto roviny:

FYZICKÁ ROVNOVÁHA...

Ta se v józe projevuje udržením stabilních pozic, kde se váha těla rozděluje rovnoměrně mezi poloviny těla (horní, dolní, pravou, levou, přední, zadní). Asány pro fyzickou rovnováhu vyžadují pevný střed těla, stabilitu a soustředění. Pro absolutní soustředění je potřeba čisté mysli.

MENTÁLNÍ ROVNOVÁHA...

Spočívá v klidu mysli a schopnosti zůstat přítomný bez pozornosti k myšlenkám, které se nevztahují k přítomnému okamžiku. Praxe jógy vyrovnává emoční a mentální nerovnováhu tím, že nás učí vnímat důležitost přítomného okamžiku. To nejdůležitější, co je – je tady a teď.

DUCHOVNÍ ROVNOVÁHA...

Je propojením se s vlastním vnitřním já. Do této roviny můžeme řadit meditaci či dechové cvičení, které nám pomáhá harmonizovat energii v těle a vědomit si spojení mezi dechem a stavem mysli. Díky meditaci můžeme lépe porozumět našim myšlenkám a emocím. Učíme se díky ní reagovat na životní výzvy s klidem a soustřěděním. Reakce na přicházející podněty vytvářtejí naši budoucnost.

Rovnováha v józe je tedy nejen fyzickým stavem, ale také stavem mysli a ducha. Je to stav, který nás učí žít v harmonii se sebou samými a světem kolem nás, což přináší pocit míru, vyrovnanosti a štěstí.

Jóga jako jarní detox pro páteř a celé tělo. Naučte se síle rotací

elle.cz

Jógové tipy pro rovnováhu 

Jarní rovnodennost letos nastává ve středu 20. března 2024. Přivítejte jaro a spolu s ním najděte svou vlastní rovnováhu. 

1. Balanční pozice: Bojovník III

Balanční pozice vestoje. Jsme na začátku podložky a dlaně můžeme nechat na bocích či spojíme dlaně a opřeme palce na hrudní kost. Pravé chodidlo tlačíme do podložky a přitáhneme levé koleno před tělo směrem k břichu. Levá pata je ve flexi pro upevnění síly v noze. Provedeme jeden nádech a s výdechem protáhneme pevně levou patu za tělo. Horní část těla se snažíme vést směrem vpřed za hrudníkem tak, aby horní část těla byla vodorovně s podložkou. Provedeme pět pevných dechů.

2. Dechové cvičení: čtvercový dech

Čtvercový dech je skvělým pomocníkem pro dosažení rovnováhy a uklidnění mysli. Usaďte se pohodlně a prodlužte páteř za korunou hlavy. Uvolněte ramena, čelisti a mimické svaly. Postupujte: nádech na čtyři doby, podržte dech na čtyři doby, výdech na čtyři doby, podržte dech na čtyři doby. Takto postupujte stále dokola 5-10 minut. Nezapomeňte, že tuto dechovou techniku můžete mít kdykoliv s sebou a pomůže vám například i při velké nervozitě.

3. Meditace: rovnováha

Najděte si klidné místo a pohodlně se usaďte. Prodlužte páteř s nádechem a vnímejte vytažení směrem k nebi. Zavřete oči a začněte se soustředit na svůj dech. Vnímejte své tělo a pozorujte všechny pocity v něm. Dejte tomuto zkoumání svých pocitů prostor a snažte se barvitě popsat sami pro sebe to, co cítíte a na co jste přišli. Dále přeneste pozornost k jednoduché mantře, a tím bude samotné slovo rovnováha. Opakujte toto slovo několikrát za sebou, dokud vám to časové možnosti dovolí. Poté se vraťte pozorností ke svému dechu, jako symbol ukončení této meditace.

Jógové pozice pro štíhlá a pevná stehna, které zvládne každý

elle.cz

Zdroj: autorský článek